Stichting Dyslexie Nederland

Programma: Passende zorg voor dyslexie

9.30 – 10.00
Inloop
10.00
Opening
10.05 – 10.45
Reflecties bij de ontwikkeling van de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie
Prof. dr. Pol Ghesquière, Katholieke Universiteit Leuven
10.45 – 11.15
Specialistische begeleiding van dyslexie: kleren van de keizer of een vakgebied?
Drs. Ellen Loykens, Molendrift, Groningen
11.15 – 11.45
Thee -Koffie
11.45 – 12.15
Dyslexie: onderwijs en zorg
Dr. Liesbeth Crajé-Tilanus, Marant
12.15 – 13.00
Passende zorg bij dyslexie: wie doet wat en waarom?
Discussie met sprekers, genodigden en de zaal onder leiding van Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater Accare en landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel voor de VNG
13.00 – 14.00
Lunch
14.00 - 14.30
Dyslexie: identificatie, diagnostiek en behandeling
Prof. dr. Ludo Verhoeven, Radboud Universiteit Nijmegen
14.30 – 15.00
Problemen met lezen en spellen: twee zijden van dezelfde medaille?
Dr. Elise de Bree, Universiteit van Amsterdam
15.00 – 15.30
Thee
15.30 – 16.00
Helpen hulpmiddelen bij dyslexie?
Dr. Femke Scheltinga, ITTA Kennisinstituut voor Taalontwikkeling
16.00 – 16.30
Last van dyslexie
Prof. dr. Peter de Jong, Universiteit van Amsterdam
16.30
Borrel