Stichting Dyslexie Nederland

Dyslexieverklaring

Een dyslexieverklaring is een verkorte weergave van het verslag van het psychodiagnostisch onderzoek waaruit blijkt dat bij een leerling/student dyslexie is vastgesteld.

De dyslexieverklaring beschrijft op grond waarvan de diagnose dyslexie is gesteld, wat mogelijke verklaringen zijn en welke ernstige belemmeringen de leerling ondervindt bij het volgen van onderwijs en/of bij het functioneren in de samenleving.

Daarnaast geeft de dyslexieverklaring aan welke behandeling, materiële voorzieningen, begeleiding en compensaties/dispensaties in het onderwijs noodzakelijk zijn.

De dyslexieverklaring blijft onbeperkt geldig. Kijk voor meer uitleg over de geldigheid bij Veelgestelde vragen, vraag 9.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een blanco dyslexieverklaring vindt u hieronder als pdf-bestand. Dit voorbeeld is afkomstig uit de brochure Diagnose en Behandeling van Dyslexie (SDN, 2016). U vindt deze brochure bij Brochures SDN.