Stichting Dyslexie Nederland

Samenvattingen: Passende zorg voor dyslexie

Dr. Liesbeth Crajé – Tilanus

Onderzoeksresultaten laten het duidelijk zien: kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) boeken vooruitgang tijdens een intensief behandeltraject. Maar hoe kan een kind bij wie een ernstige achterstand en een ernstige hardnekkigheid is vastgesteld vooruitgang boeken? Deze vraag leidde tot een transformatie-plan. Een plan waarbij er gekeken is naar de huidige inrichting van het onderwijs en de inrichting van de dyslexiezorg. In het plan is aandacht voor het implementeren van wetenschappelijke bevindingen over de dyslexiezorg in het onderwijs. Het biedt tegelijkertijd inzichten voor innovaties in de specialistische dyslexiezorg.

Het transformatie-model beoogt diagnostiek, gevolgd door behandeling te bewerkstellingen. Maar, om dit te bereiken worden kinderen, in deze tijdelijke aanpak, behandeld voor (en na) de diagnose. Op basis van onderzoeksresultaten wordt verwacht dat het aantal kinderen dat profiteert van de ‘behandeling’ voorafgaand aan de diagnostiek toeneemt en het aantal kinderen met een vermoeden van ernstige dyslexie dus afneemt.