Stichting Dyslexie Nederland

Samenvattingen: Passende zorg voor dyslexie

Prof. dr. Pol Ghesquière

Op verzoek van de ministeries van OCW en VWS hebben de beroepsverenigingen NIP, NVO en LBRT samen met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie het plan opgevat om een vakinhoudelijke richtlijn dyslexie te ontwikkelen. De systematiek die daarbij gebruikt wordt, is gebaseerd op de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming van het Nederlands Jeugdinstituut.

Als voorzitter van die ontwikkelwerkgroep zal ik in deze lezing toelichting geven bij de stand van zaken rond deze richtlijn, stilstaan bij de keuzes die gemaakt werden en de klippen die genomen moesten worden en overwegingen formuleren bij het af te leveren product en de wijze waarop het in de praktijk zijn weg kan vinden.