Stichting Dyslexie Nederland

Samenvattingen: Passende zorg voor dyslexie

Prof. dr. Ludo Verhoeven

Dyslexie is een specifiek en hardnekkig leesprobleem dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren of andere beperkingen. In het licht van de identificatie, diagnostiek en behandeling van dyslexie zijn er fundamentele kwesties die aan de definitie en verschijningsvorm ervan raken. Allereerst is de vraag hoe nauwkeurigheid en snelheid van het lezen zich tot elkaar verhouden. Is in een transparante orthografie als het Nederlands accuraatheid niet een gegeven? En zijn er grenzen aan de mate van snelheid die aan het leesgedrag gesteld kunnen worden?

Een centrale vraag betreft de oorzaken van dyslexie. De aanwezigheid van een fonologisch tekort lijkt belangrijk, maar wat moet daar precies onder worden verstaan? Tenslotte verdient interventie aandacht. Wat zijn de effecten en wat is het verloop is van de leesontwikkeling na de behandeling? Op al deze vragen wordt ingegaan in het perspectief van internationale ontwikkelingen en de huidige van de aanpak van dyslexie in Nederland.