Stichting Dyslexie Nederland

Samenvattingen: Passende zorg voor dyslexie

Dr. Ellen Loykens

Al enige tijd is er een discussie gaande over een succesvolle aanpak van dyslexie in het continuüm van onderwijs en zorg. De aansluiting dan wel overlap tussen interventieniveau 3 en de specialistische behandeling verdient nadere uitwerking. Immers ondersteuning op school op interventieniveau 3 is vereist om in aanmerking te komen voor een specialistische behandeling.

Wat hebben kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen nodig wanneer ze onvoldoende profiteren van de hulp op school? Welke aspecten vormen de noodzakelijke basis van zo’n behandeling? En welke vereiste kennis en vaardigheden vragen om de inzet van een in dyslexie gespecialiseerde gedragswetenschapper dan wel logopedist? Welke condities zijn te beschrijven als werkzame onderdelen voor succes in de behandeling? Deze vragen worden beantwoord met de kennis van nu maar in de wetenschap dat ze op basis van voortdurende ontwikkeling over 5 jaar en over 10 jaar weer anders worden beantwoord, of dat dan andere vragen worden gesteld.