Stichting Dyslexie Nederland

Samenvattingen: Passende zorg voor dyslexie

Dr. Elise de Bree

De diagnose dyslexie kan gegeven worden bij hardnekkige lees- en/of spellingproblemen. Dyslexie kan dus betrekking hebben op een enkelvoudig leesprobleem, een enkelvoudig spellingprobleem of op beide. Dit suggereert dat lees- en spellingproblemen (op zijn minst ten dele) een zelfde onderliggende problematiek hebben. Maar is dat wel zo? Wat is de samenhang tussen lezen en spellen? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen personen met enkelvoudige lees- en spellingproblemen? Deze vragen staan centraal in deze bijdrage. Een overzicht wordt gegeven van de wetenschappelijke bevindingen op dit gebied.