Wat is de relatie tussen de SDN brochure (2016) en 1) de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD) en 2) het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB 3.0)? Waar zitten de overeenkomsten en verschillen?

Lees het antwoord op deze vraag in de uitgebreide Toelichting SDN brochure in relatie tot BVRD en PDDB 3.0

 

Addendum bij de Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN).

Via de onderstaande link kunt u deze brochure gratis downloaden.

Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN)
Geheel herziene versie, 2016

Via de onderstaande link kunt u deze brochure gratis downloaden.

- Diagnostisch Instrumentarium PDDB -

Concrete uitwerking van instrumenten voor diagnostiek en indicatiestelling van dyslexie volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB)

Uitgave SDN, versie 1, november 2008