Prof. dr. Peter de Jong

Veel onderzoek naar dyslexie gaat over oorzaken, diagnose en behandeling, kortweg over dyslexie als aandoening. De consequenties van deze aandoening, dyslexie als handicap, hebben minder aandacht gekregen. Die handicap of de last van dyslexie omvat zowel effecten op schoolloopbanen als op sociaal-emotioneel functioneren.

Anekdotisch bewijs suggereert aanzienlijke verschillen in de last die personen met dyslexie ervaren. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke evidentie over de consequenties van dyslexie. Bovendien worden de eerste resultaten gepresenteerd van een onderzoek bij studenten met dyslexie in het hoger onderwijs over de factoren die van invloed zijn op de last die zij ervaren van hun dyslexie.