Stichting Dyslexie Nederland

Congres: Scherp stellen op dyslexie

een congres van de Stichting Dyslexie Nederland

Save the date: vrijdag 14 april 2023

Op 14 april 2023 wordt het congres van de Stichting Dyslexie Nederland gehouden, onder de titel ‘Scherp stellen op dyslexie’ – zie: www.aanmelder.nl/sdn2023

 

Ernstige problemen met lezen en spellen gaan vaak samen met andere problematiek. Met de invoering van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie en het Protocol PDDB 3.0 zullen kinderen met meer complexe problematiek aangemeld worden voor de dyslexiezorg. Comorbide problemen kunnen het zicht op de herkomst van de problemen met lezen en spellen bemoeilijken en daarmee het zicht op diagnostiek en behandeling. In deze conferentie leggen we de nadruk op het belang van klinisch redeneren bij diagnostiek en behandeling. Wat doe je als de criteria en de persoon niet naadloos op elkaar aansluiten? Daar gaan we na vier korte inleidingen, met elkaar over praten.  


De dag begint plenair met de inleidingen over comorbiditeit en over klinisch redeneren. In de middag worden verschillende casussen in subgroepen uitgediept. Hierin staan zowel het belang als de invulling van klinisch redeneren centraal. Thema’s rondom comorbiditeit zijn onder meer rekenproblemen, ADHD, suboptimaal onderwijs, hoogbegaafdheid en tweetaligheid. 


Dit congres is geaccrediteerd door NIP en NVO.
Datum: Vrijdag 14 april 2023, van 9.30-17.00
Locatie: Buitenplaats Kameryck, Oortjespad 3, 3471 HD Kamerik -  https://kameryck.nl/ 

Bereikbaarheid via OV: er zal een pendelbus rijden tussen NS-station Woerden en Buitenplaats Kameryck.

Dit congres wordt georganiseerd met medewerking van o.a. Prof. Elise de Bree (UU), Dr. Tijs Kleemans, Prof. Peter de Jong (UvA) en Drs. Ellen Loykens (Molendrift).