Stichting Dyslexie Nederland

Bestuur Stichting Dyslexie Nederland

Functie

Universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit (Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen/Behavioural Science Institute)

Orthopedagoog / gedragswetenschapper

Achtergrond en werkzaamheden

Tijs Kleemans is universitair hoofddocent en orthopedagoog/gedragswetenschapper. Als professional is hij werkzaam binnen de driehoek van onderwijs, onderzoek en praktijk. Zowel landelijk als regionaal levert hij een bijdrage aan het opleiden en scholen van (toekomstig) professionals op het snijvlak van onderwijs en zorg. Hiervoor maakt hij gebruik van actuele wetenschappelijke kennis en kennis vanuit de onderwijspraktijk.

Op het gebied van onderwijs is Tijs binnen de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen coördinator van de specialisatie Speciale leerbehoeften. In deze specialisatie leidt hij toekomstig professionals op tot het werken binnen de speciale onderwijszorg. Daarnaast is hij als hoofddocent werkzaam bij de postacademische opleiding tot Orthopedagoog-Generalist en de postacademische opleiding tot Schoolpsycholoog waar hij inhoudelijk verantwoordelijk is voor diverse modules binnen het domein "Onderwijs" en het aandachtsgebied "Diagnostiek".

Op het gebied van onderzoek focust Tijs zich op individuele verschillen in het schoolse leren. Zijn aandachtsgebied is de rol van de omgeving (thuis, school), cognitie en taal bij de ontwikkeling van reken-/wiskundevaardigheid in het primair onderwijs. In het bijzonder kijkt hij daarbij naar de ontwikkeling van kinderen met taalleerproblemen en rekenproblemen. Daarnaast werkt hij samen met professionals binnen en buiten de universiteit, waarbij hij zich richt op onderwerpen op het snijvlak van onderwijs en zorg, gebruikmakend van zowel fundamentele als praktijkgerichte invalshoeken.

Publicaties

Link naar publicaties:

https://repository.ubn.ru.nl/discover?publicationlist=dr.%20M.A.J.%20Kleemans%20(Tijs)&query=ab4yjAGBwn5lHlgpI+CTazGCV6I=&submit=Go&_ga=2.219792345.1343908116.1647337741-2052157665.1647337741