Stichting Dyslexie Nederland

Bestuur Stichting Dyslexie Nederland

Functie

Peter F. de Jong is hoogleraar Orthopedagogiek met specialisatie Onderwijsleerproblemen aan de Universiteit van Amsterdam en programmaleider van de programmagroep Ontwikkelingsproblemen en Onderwijs.

Achtergrond en werkzaamheden

Peter de Jong is afgestudeerd in de methoden en technieken van psychologisch onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam en gepromoveerd op het meten van concentratieproblemen aan de Vrije Universiteit. Sinds 1991 is hij werkzaam op het terrein van de Orthopedagogiek. Hij geeft onderwijs in de bachelor en master Pedagogische wetenschappen. Zijn onderzoek betreft de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling in de leeftijd van 4-12 voor zover van belang voor de ontwikkeling van de schoolse basisvaardigheden (lezen, spellen en rekenen) en de etiologie, diagnose en behandeling van leerproblemen, in het bijzonder dyslexie. Hierover heeft hij uitvoerig gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften.

Publicaties

de Jong, P. F., & van der Leij, A. (2021). Inzichten uit onderzoek naar kinderen met een familiair risico op dyslexie. Stem-, Spraak-, en Taalpathologie26, [36941]. https://doi.org/10.21827/32.8310/2021-1

de Jong, P. F. (2020). Diagnosing dyslexia: How deep should we dig? In J. A. Washington, D. L. Compton, & P. McCardle (Eds.), Dyslexia: Revisiting etiology, diagnosis, treatment, and policy (pp. 31-43). (Extraordinary Brain Series; Vol. 17). Paul H. Brookes Publishing Co. 

van Viersen, S., de Bree, E. H., & de Jong, P. F. (2019). Protective Factors and Compensation in Resolving Dyslexia. Scientific Studies of Reading23(6), 461-477. https://doi.org/10.1080/10888438.2019.1603543

van Viersen, S., de Bree, E. H., Zee, M., Maassen, B. A. M., van der Leij, D. A. V., & de Jong, P. F. (2018). Pathways Into Literacy: The Role of Early Oral Language Abilities and Family Risk for Dyslexia. Psychological Science, 29(3), 418-428.

van den Boer, M., de Bree, E. H., & de Jong, P. F. (2018). Simulation of dyslexia. How literacy and cognitive skills can help distinguish college students with dyslexia from malingerers. PLoS ONE13(5), [e0196903]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196903

Website

https://www.uva.nl/en/profile/j/o/p.f.dejong/p.f.dejong.html