Functie

Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam/Afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde

Achtergrond en werkzaamheden

  • Co√∂rdinator van de cursus Dyslexie in de masteropleiding Orthopedagogiek van de UvA.
  • Gespecialiseerd in de cognitie van leerstoornissen.
  • Onderzoek naar en publicaties over ontluikende geletterdheid, de ontwikkeling van lees- en rekenvaardigheid, predictie van leesproblemen, de etiologie van dyslexie en de co-morbiditeit van dyslexie met dyscalculi.
  • Bestuurslid van de Society for the Scientific Study of Reading