Stichting Dyslexie Nederland

Brochures SDN

Wat is de relatie tussen de SDN brochure (2016) en 1) de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD) en 2) het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB 3.0)? Waar zitten de overeenkomsten en verschillen?

Lees het antwoord op deze vraag in de uitgebreide Toelichting SDN brochure in relatie tot BVRD en PDDB 3.0