Stichting Dyslexie Nederland

Brochures SDN

- Diagnostisch Instrumentarium PDDB -

Concrete uitwerking van instrumenten voor diagnostiek en indicatiestelling van dyslexie volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB)

Uitgave SDN, versie 1, november 2008