Stichting Dyslexie Nederland

Standpunten SDN

Naar aanleiding van terugkerende vragen over de inzet en effectiviteit van de Kernvisiemethode in de begeleiding bij ernstige leesproblemen en dyslexie heeft de SDN een standpunt geformuleerd. Zie voor de volledige tekst van het SDN standpunt en de onderbouwing hiervan onderstaande publicatie:  

Standpunt SDN Kernvisiemethode - februari 2023