Stichting Dyslexie Nederland

Standpunten SDN

Naar aanleiding van vragen en gerezen onduidelijkheden in de onderwijspraktijk omtrent het gebruik van 'redzaamheidslezen' waarbij een aangepaste afname van de DMT als woordleestoets in het onderwijs wordt aanbevolen, heeft de SDN een reactie opgesteld waarin op beargumenteerde wijze deze aangepaste omgang met de DMT wordt ontraden. Zie voor de volledige tekst van het SDN standpunt en de onderbouwing hiervan  onderstaande publicatie:

Standpunt SDN 2022 - DMT Redzaamheidslezen