Functies

 • Senior medewerker bij het Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Onderzoeker bij het Langlopend Onderzoek Dyslexie, NWO Dutch Dyslexia Project, Rijksuniversiteit Groningen

Achtergrond en werkzaamheden

 • Lid van de projectgroep van het Masterplan Dyslexie en betrokken bij activiteiten gericht op de verspreiding van kennis en vaardigheden met betrekking tot dyslexie in PO en VO
  (zie www.masterplandyslexie.nl)
 • Betrokken bij de herziening van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor regulier PO en SBO, en het Protocol Dyslexie MBO
  (zie www.taalonderwijs.nl)
 • Als taalwetenschappelijk onderzoeker vanaf 2000 verbonden aan het longitudinale deel van het Dutch Dyslexia Project, met speciale aandacht voor morfo-syntactische kenmerken in de vroege taalontwikkeling van kinderen met risico op dyslexie
  (zie www.nwo.nl/dyslexie)
 • Tussen 2003 en 2008 docent dyslexie en taalontwikkeling bij de vakgroepen Nederlands en  Algemene Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen