Stichting Dyslexie Nederland

Bestuur Stichting Dyslexie Nederland

Functies

  • Senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen
  • Programmamanager Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie / Dyslexie Centraal

Achtergrond en werkzaamheden

  • Betrokken bij de ontwikkeling van diverse kennisdocumenten, protocollen, handreikingen en instrumenten op het gebied van de aanpak van leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg, alle gepubliceerd op de website van Dyslexie Centraal (www.dyslexiecentraal.nl
  • In het kader van het Masterplan Dyslexie (tot 2016) betrokken geweest bij de herziening van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor regulier PO, SBO, VO en MBO
  • Als taalwetenschappelijk onderzoeker tussen 2000 en 2012 verbonden geweest aan het longitudinale deel van het landelijke Dutch Dyslexia Project, met speciale aandacht voor morfo-syntactische kenmerken in de vroege taalontwikkeling van kinderen met risico op dyslexie
  • Tussen 2011 en 2015 docent eerstetaalverwerving en fonologie bij de vakgroepen Nederlands en Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Tussen 2003 en 2008 docent dyslexie en taalontwikkeling bij de vakgroepen Nederlands en  Algemene Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen

Publicaties

Maassen, B., Krikhaar, E., van der Leij, A., & Fikkert, P. (2022). Early Productive Vocabulary Composition as Precursor of Dyslexia. Journal of Speech, Language, and Hearing Research (accepted for publication).

Van Viersen, S., de Bree, E. H., Verdam, M., Krikhaar, E., Maassen, B., van der Leij, A., & de Jong, P. F. (2017). Delayed early vocabulary development in children at family risk of dyslexia. Journal of Speech, Language, and Hearing Research : JSLHR, 60(4), 937-949.

Gijsel, M., & Krikhaar, E. (2021). De rol van de remedial teacher in de preventie van ernstige lees- en spellingproblemen. Een onderbouwd perspectief. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 29(3), 18-20.

Krikhaar, E. & Stoep, J. (2022). ‘Fonemisch bewustzijn: fundament voor het leren lezen’. NRO Onderwijskennis. https://www.onderwijskennis.nl/artikelen/fonemisch-bewustzijn-fundament-voor-het-leren-lezen