Stichting Dyslexie Nederland

Bestuur Stichting Dyslexie Nederland

Functie

Oudervereniging Balans

Perswoordvoerder

Lobby en belangenbehartiging

Kennisdossiers dyslexie, DCD, dyscalculie, AD(H)D 

Achtergrond en werkzaamheden

Werkzaam bij Oudervereniging Balans.  Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag. Dit doen we door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaring tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap. Waarbij goede samenwerking met ouders in het belang van het kind met een ondersteuningsbehoefte centraal staat. Ervaringsdeskundige ouder van kinderen met dyslexie