Stichting Dyslexie Nederland

Conferentie: Passende zorg voor dyslexie

Passende zorg voor dyslexie

Tijdens de conferentie staan de recente ontwikkelingen in het dyslexieveld centraal, zoals de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie, het protocol voor dyslexiediagnostiek en behandeling, en de vraag naar de noodzaak van specialistische zorg voor dyslexie.

Sprekers zijn Prof. dr. Pol Ghesquière, Dr. Ellen Loykens, Dr. Liesbeth Tilanus, , Prof. dr. Ludo Verhoeven, Dr. Elise de Bree, Dr. Femke Scheltinga en Prof. dr. Peter de Jong.

Accreditatie voor het congres wordt aangevraagd.

Datum: Vrijdag 7 februari 2020, van 9.30-17.00

Locatie: Landgoed De Horst – Driebergen