Stichting Dyslexie Nederland

Bestuur Stichting Dyslexie Nederland

Functie

Gepensioneerd. Tot 1/1/2014 senior onderzoeker-ontwikkelaar bij de CED-Groep in Rotterdam.

Achtergrond en werkzaamheden

  • Kinder- en Jeugdpsycholoog, opgeleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Proefschrift over de effectiviteit van een intensieve leestraining voor zwakke lezers in groep 4 en de bijdrage op basis van "response-op-instructie" aan tijdige vaststelling van dyslexie.
  • Het Onderwijscontinuüm, een denk- en werkmodel voor Passend Onderwijs.
  • Advisering in de Commissie Dyslexie, Gezondheidsraad (1992-1995); de Adviescommissie RVC, Procesmanagement WSNS (1995); Visitatiecommissie opleidingen speciaal onderwijs, HBO-raad (1995-1996); Commissie toelaatbaarheidsbepaling Speciaal Onderwijs, Ministerie van Onderwijs (1999); Begeleidingscommissie Protocol leerproblemen en dyslexie, Ministerie van Onderwijs (1999-2000); Commissie ADHD, Gezondheidsraad (1999-2001); Begeleidingscommissie vergoedingsregeling dyslexie binnen de gezondheidszorg, College voor Zorgverzekeringen (2002-2005); Commissie ASS, Gezondheidsraad (2008-2009).

Publicaties

  • Diagnostiek van Technisch Lezen en Aanvankelijk Spellen.
  • Lezen gaat voor. Proefschrift.
  • Onderwijscontinuüm CED-Groep®
  • Focus op Feiten, datagestuurd opbrengstgericht passend onderwijs.
  • Duiden en Doen, opbrengstgericht werken in 4D, versies voor SO, SBO en BaO.
  • Het OPP in het Speciaal (Basis) Onderwijs. Brochure PO-Raad.