Stichting Dyslexie Nederland

Stichting Dyslexie Nederland

De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg. De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) is in 1983 opgericht door Prof. Dr. J.J. Dumont.

Doel van de stichting is het bevorderen van kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk, met name het bevorderen van diagnostiek en behandeling van dyslexie op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. De Stichting realiseert dit doel door publicaties en het organiseren van congressen en studiedagen.