In de brochure van de SDN staat vermeld, dat er sprake is van dyslexie bij een significante achterstand in het lezen en/of spellen. In het PDDB staat vermeld dat er sprake is van dyslexie bij de zwakste 10% lezers of de zwakste 10% spellers èn zwakste 16% lezers.

Dit betekent dus dat volgens de ene brochure dyslexie vastgesteld kan worden bij enkel spellingproblemen en bij de andere brochure kan dat niet. Dan moet er tevens sprake zijn van een achterstand in lezen. Welke criteria moeten wij nu aanhouden?

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen het stellen van de diagnose dyslexie en de indicatiestelling in het kader van de vergoedingsregeling binnen de gezondheidszorg. Voor het laatste gelden aangescherpte criteria. Dit zijn formele criteria, zoals geboortedatum en de eisen "poortwachterfunctie-onderwijs", en inhoudelijke criteria, zoals in geval van spellingproblemen behorend tot de 10% zwakste spellers en behorend tot de 16% zwakste lezers.

Spellingproblemen die voldoen aan de criteria achterstand en didactische resistentie kunnen inderdaad voorkomen zonder ernstige leesproblemen. Bovendien kunnen problemen met technisch lezen soms gecompenseerd worden, waardoor ze bij het ouder worden verminderen.

Volgens de richtlijnen van de SDN kan de diagnose dyslexie bij ernstige spellingproblemen gesteld worden, als aan de criteria zoals verwoord in de brochure voldaan is. Daarbij moet, ook als het niet gaat om vergoede zorg, vastgesteld zijn dat het spellingonderwijs adequaat is geweest. Is daar geen zicht op te krijgen, dan is een periode van hulp van belang. Inadequaat spellingonderwijs (niet aangepast aan de instructiebehoeften van de leerling) kan een verklaring zijn voor spellingproblemen.
Een goede spelling is meer nog dan technisch lezen afhankelijk van goed instructie.

(zie protocol PDDB bij Publicaties).

Gaat uw vraag over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie? Dan kunt u contact met ons opnemen. Stel uw vraag via het contactformulier. Vragen over andere onderwerpen kunnen helaas niet door SDN in behandeling worden genomen.

Voor antwoorden op deze vragen verwijzen wij u door naar andere organisaties en contactpunten: