Functie

Hoogleraar Pedagogische Wetenschappen, Directeur Expertisecentrum Nederlands aan het Radboud Universiteit Nijmegen.

Achtergrond en werkzaamheden

  • Onderzoek naar de ontwikkeling van taal en lezen en naar het ontstaan van leerproblemen. In dit onderzoek veel aandacht voor onderliggende verklaringsmechanismen.
    Centrale vragen zijn:
    • Vanuit welke kindkenmerken kunnen leerproblemen worden verklaard?
    • Op welke wijze kunnen leerproblemen worden voorkomen of gereduceerd?
    • In welke mate verschilt het proces van taal/leesontwikkeling van allochtone leerlingen van dat van autochtone leeftijdgenoten?
  • Het Expertisecentrum Nederlands heeft tot doel de kwaliteit van het taal-/leesonderwijs in Nederland te verhogen. Daartoe worden leerlijnen en tussendoelen geformuleerd, prototypes voor vernieuwend taalonderwijs en protocollen en meetinstrumenten voor het onderkennen van leerproblemen ontwikkeld.

Voor een uitgebreid CV (Engelstalig), zie www.ru.nl.