Functie

Docent, begeleider en adviseur.
Advies & Scholing Dyslexie Amsterdam.

Achtergrond en werkzaamheden

  • Als adviseur, begeleider en docent betrokken bij diverse instellingen, scholen en samenwerkingsverbanden voor de implementatie van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs en verbetering van de overgang van dyslectische leerlingen van PO naar VO.
  • Verzorgt trainingen dyslexiecoach, lezingen, studiedagen en workshops met betrekking tot de begeleiding van dyslectische leerlingen in PO en VO.

Publicaties

  • Medeauteur van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (KPC-groep 2004) en de herziene versie van dit protocol in 2013.
  • Betrokken bij de ontwikkeling van de Handleiding Integraal Dyslexie beleid (CED-groep, 2007) en bij Richtlijnen materialen (Dedicon, 2008).