Dr. Ria Kleijnen houdt zich al ruim 40 jaar in verschillende functies bezig met dyslexie. Aanvankelijk in het basisonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs als leerkracht en dyslexiespecialist. Zij studeerde taalkunde en promoveerde in 1997 op het proefschrift ‘Strategieën van zwakke lezers en spellers in het voortgezet onderwijs’. Voorts vervulde zij onderwijs- en onderzoeksfuncties bij: VU, Fontys, Expertisecentrum Nederlands, Windesheim (lector). Ervaring met de ‘zorgkant’ van dyslexie deed zij op bij het azM en Amacura. Als bestuurslid van de Stichting Dyslexie Nederland is zij mede verantwoordelijk voor het onderdeel ‘behandelen’ in de in 2016 uitgegeven brochure. Sinds 2015 is zij projectleider van het project Dyslexie in transitie in de Westelijke Mijnstreek, waarbij onderwijs, zorg, ouders en gemeenten gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van innovatieve en preventieve arrangementen voor dyslexiezorg.