Functie

Universitair docent Dyslexie en Taalontwikkelingsstoornissen, Afdeling Neurolinguïstiek, Rijksuniversiteit Groningen

Medewerker Groninger Expertisecentrum voor Taal- en Communicatiestoornissen (CLCG), Rijksuniversiteit Groningen

Coördinator De Kronkel, centrum voor diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren

Achtergrond en werkzaamheden

 • Onderzoek naar lees- en spellingproblemen bij (jonge) kinderen
  • Game-based learning bij aanvankelijk lezen (GraphoGame)
  • Cross-linguïstische verschillen bij kinderen met dyslexie (o.a. Urdu)
 • Onderzoek naar dyslexie en laaggeletterdheid bij volwassenen
  • Studeren met dyslexie in het hoger onderwijs
  • Diagnostiek en behandeling van volwassenen met dyslexie
  • EEG-onderzoek bij volwassenen met dyslexie
 • Onderzoek naar sociale communicatie (pragmatiek)
  • Diagnostiek van sociale communicatie bij kinderen met TOS en/of ASS
  • Sociaal-pragmatische communicatiestoornis
 • Klinische activiteiten als neurolinguïst, psycholoog en gedragstherapeut binnen het GETC (www.rug.nl/GETC) en De Kronkel (www.de-kronkel.be)

Voor een uitgebreid (Engelstalig) curriculum vitae, zie https://www.rug.nl/staff/w.tops/cv