Dyslexie kán vanaf groep 4 van de basisschool worden vastgesteld, als de aanwijzingen daarvoor al heel vroeg duidelijk zijn en alle partijen zeer alert reageren. Problemen met het leren lezen worden vooral in groep 4 duidelijk als de nadruk binnen het lezen verschuift van ontsleutelen naar snelheid.

Het is mogelijk dat, omdat dyslexie meer in de belangstelling staat, er sprake is van een 'inhaalslag'. Dyslexie wordt dan later vastgesteld, omdat signalen in vroegere jaren niet zijn opgemerkt. De percentages die op dit moment in de media verschijnen van leerlingen die met een diagnose dyslexie eindexamen doen achten wij erg hoog. De oorzaak van die hoge percentages is (nog) niet bekend.

Staat uw vraag hier niet bij en gaat uw vraag over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier.

Betreft uw vraag een ander onderwerp, dan kunnen ouders terecht bij het Steunpunt Dyslexie van Landelijke Oudervereniging Balans. Leerkrachten en docenten bij het Masterplan Dyslexie.

Volwassenen met dyslexie kunnen terecht bij Handicap en Studie en Impuls en Woortblind. Gaat uw vraag over het wel of niet ten onrechte weigeren van faciliteiten dan kunt u terecht bij het College voor de Rechten van de Mens

Voor vragen over de vergoede behandeling zie de site van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

De SDN is niet in staat andere vragen dan over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie te beantwoorden. Wanneer uw vraag daar niet onder valt, dan kunnen wij deze helaas niet beantwoorden.