Voor de onderkennende diagnose 'dyslexie' moet aangetoond worden dat er een significante (betekenisvolle) achterstand is in de lees- en/of spellingvaardigheid in vergelijking met leeftijdgenoten in een vergelijkbare schoolsituatie (een vergelijking met een relevante vergelijkingsgroep). Daarbij moet zichtbaar gemaakt worden dat met kwalitatief goede remediƫring die achterstand niet ingelopen wordt.

Om voor gespecialiseerde dyslexiebehandeling in de zorg in aanmerking te komen moet er in het diagnostisch onderzoek bovendien worden aangetoond dat er bij de leerling sprake is van problemen met de fonologische verwerking en/of het snel serieel benoemen van stimuli.
(Zie hiervoor het CVZ-rapport: "Dyslexie: van zorg verzekerd?")

Welke tests afgenomen worden zal afhangen van de leeftijd van de leerling. Van belang is dat wordt uitgegaan van gestandaardiseerde meetinstrumenten. Voor het lezen van losse, betekenisvolle woorden zijn bijvoorbeeld de Drie-Minuten-Toets en de Een-Minuut-Test beschikbaar.

Bij oudere leerlingen is het laten lezen van nonsens woorden (De Klepel) gebruikelijk. Zij kunnen door hun leeservaring en eventuele goede verbale vaardigheden (waaronder woordenschat) betekenisvolle woorden vaak redelijk lezen. Bij het lezen van nonsenswoorden kunnen zij hier echter geen gebruik van maken en wordt hun probleem duidelijk. Voor wat het spellen van woorden betreft zijn de spellingsschaal uit het Cito-leerlingvolgsysteem en het PI-dictee voorbeelden van gestandaardiseerde toetsen.

Staat uw vraag hier niet bij en gaat uw vraag over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier.

Betreft uw vraag een ander onderwerp, dan kunnen ouders terecht bij het Steunpunt Dyslexie van Landelijke Oudervereniging Balans. Leerkrachten en docenten bij het Masterplan Dyslexie.

Volwassenen met dyslexie kunnen terecht bij Handicap en Studie en Impuls en Woortblind. Gaat uw vraag over het wel of niet ten onrechte weigeren van faciliteiten dan kunt u terecht bij het College voor de Rechten van de Mens

Voor vragen over de vergoede behandeling zie de site van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

De SDN is niet in staat andere vragen dan over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie te beantwoorden. Wanneer uw vraag daar niet onder valt, dan kunnen wij deze helaas niet beantwoorden.