De twee criteria achterstand en didactische resistentie zijn noodzakelijk voor de diagnose dyslexie. Nergens in de literatuur staat echter geschreven dat ook (jong)volwassenen eerst een periode van remediëring door moeten alvorens didactische resistentie kan worden vastgesteld. Dat heeft het veld zelf bedacht.

Leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en (jong)volwassenen hebben al jaren gelezen en dat is een vorm van oefenen. Dan mag verwacht worden dat zij vooruitgang geboekt hebben. Wanneer er toch een significante achterstand is, kan op basis van alle onderzoeksgegevens besloten worden dat didactische resistentie aannemelijk is.

Wij zijn ons er van bewust dat sommige psychologen en orthopedagogen altijd, bij wie dan ook, een periode van behandeling inlassen als die niet eerder heeft plaats gevonden. Bij leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs is dat geheel terecht, omdat zij midden in het leerproces zitten, maar bij leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en (jong)volwassenen die een veel langere leergeschiedenis hebben, is dat zelden nodig.

De psycholoog of orthopedagoog moet per geval bepalen (op basis van alle onderzoeksgegevens) of er wel of niet nog behandeld moet worden alvorens de diagnose gesteld kan worden. In gevallen waar twijfel is met betrekking tot de diagnose (bijvoorbeeld bij voornamelijk spellingproblemen en niet of nauwelijks leesproblemen) kan een periode van intensieve hulp - en dan hebben we het over een aantal malen per week (inclusief oefenen) gedurende 15 tot 20 weken - die twijfel wegnemen.

Kortom, didactische resistentie moet in alle gevallen worden vastgesteld, maar om die te kunnen vaststellen is bij leerlingen in de bovenbouw voortgezet onderwijs en (jong)volwassenen zelden nog een half jaar intensieve hulp nodig.

Staat uw vraag hier niet bij en gaat uw vraag over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier.

Betreft uw vraag een ander onderwerp, dan kunnen ouders terecht bij het Steunpunt Dyslexie van Landelijke Oudervereniging Balans. Leerkrachten en docenten bij het Masterplan Dyslexie.

Volwassenen met dyslexie kunnen terecht bij Handicap en Studie en Impuls en Woortblind. Gaat uw vraag over het wel of niet ten onrechte weigeren van faciliteiten dan kunt u terecht bij het College voor de Rechten van de Mens

Voor vragen over de vergoede behandeling zie de site van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

De SDN is niet in staat andere vragen dan over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie te beantwoorden. Wanneer uw vraag daar niet onder valt, dan kunnen wij deze helaas niet beantwoorden.