Voor de onderkennende diagnose luidt het antwoord: 'Nee'. In de definitie van dyslexie van de Stichting Dyslexie Nederland is de eis van discrepantie tussen begaafdheid en leesvaardigheid, als de operationalisering van de specificiteit van deze leerstoornis, verlaten. Alle denkbare varianten daarvan zijn uitgebreid onderzocht en niet houdbaar gebleken.

Om voor gespecialiseerde dyslexiebehandeling in de zorg in aanmerking te komen moet er in het diagnostisch onderzoek echter wel intelligentieonderzoek plaatsvinden. Voor de indicerende diagnose kan intelligentieonderzoek ook nodig zijn. Dan gaat het namelijk niet meer om de vraag of er sprake is van dyslexie, maar om de vraag welke belemmeringen de dyslexie oplevert voor het volgen van onderwijs.

Een intelligentietest kan belangrijke aanvullende informatie geven over bijvoorbeeld compensatiemogelijkheden. De resultaten van de intelligentietest kunnen gebruikt worden bij de behandeling van dyslectici en bij de advisering van dyslectici en omgeving (o.a. ouders, verzorgers en leerkrachten). In het geval er ├ęcht twijfel is over voldoende leercapaciteiten is een intelligentieonderzoek eveneens aangewezen.

Staat uw vraag hier niet bij en gaat uw vraag over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier.

Betreft uw vraag een ander onderwerp, dan kunnen ouders terecht bij het Steunpunt Dyslexie van Landelijke Oudervereniging Balans. Leerkrachten en docenten bij het Masterplan Dyslexie.

Volwassenen met dyslexie kunnen terecht bij Handicap en Studie en Impuls en Woortblind. Gaat uw vraag over het wel of niet ten onrechte weigeren van faciliteiten dan kunt u terecht bij het College voor de Rechten van de Mens

Voor vragen over de vergoede behandeling zie de site van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

De SDN is niet in staat andere vragen dan over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie te beantwoorden. Wanneer uw vraag daar niet onder valt, dan kunnen wij deze helaas niet beantwoorden.