Rapporten van dyslexieonderzoeken en dyslexieverklaringen zijn niet centraal opgeslagen. U zult dus contact moeten opnemen met de praktijk die u onderzocht heeft. Praktijken hadden een bewaarplicht van 15 jaar en die is onlangs verlengd naar 20 jaar.

Indien de praktijk waar u onderzocht bent niet meer bestaat, moet u nagaan wie die praktijk heeft overgenomen. Daar kunt u dan een verzoek indienen. Wanneer dat allemaal niet lukt, zult u opnieuw onderzoek moeten aanvragen.

Staat uw vraag hier niet bij en gaat uw vraag over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier.

Betreft uw vraag een ander onderwerp, dan kunnen ouders terecht bij het Steunpunt Dyslexie van Landelijke Oudervereniging Balans. Leerkrachten en docenten bij het Masterplan Dyslexie.

Volwassenen met dyslexie kunnen terecht bij Handicap en Studie en Impuls en Woortblind. Gaat uw vraag over het wel of niet ten onrechte weigeren van faciliteiten dan kunt u terecht bij het College voor de Rechten van de Mens

Voor vragen over de vergoede behandeling zie de site van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

De SDN is niet in staat andere vragen dan over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie te beantwoorden. Wanneer uw vraag daar niet onder valt, dan kunnen wij deze helaas niet beantwoorden.