Het criterium van een achterstand van minimaal twee jaar is inderdaad losgelaten. Aan dat criterium voldoen leerlingen pas op zijn vroegst in groep 5. We zijn steeds beter in staat om leerlingen eerder te signaleren en diagnosticeren. Aan de andere kant zegt een absoluut criterium van twee jaar achterstand niets meer bij leerlingen uit het VO.

De achterstand wordt nu uitgedrukt in een relatief criterium. De brochure van de Stichting spreekt over achterstand 'in vergelijking tot een relevante vergelijkingsgroep'. Een score op E-niveau wordt als belangrijk gezien. Het is over het algemeen een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde. Zo ligt binnen het voortgezet onderwijs de norm minder absoluut.

Voor sommige leerlingen gaat het E-niveau dan niet op, omdat dat niet de relevante vergelijking is. Een voorbeeld zijn hoogbegaafde leerlingen die zich met veel slimme trucs redelijk lang kunnen redden, maar vastlopen wanneer de spelling van de vreemde talen aan bod komt.

Staat uw vraag hier niet bij en gaat uw vraag over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier.

Betreft uw vraag een ander onderwerp, dan kunnen ouders terecht bij het Steunpunt Dyslexie van Landelijke Oudervereniging Balans. Leerkrachten en docenten bij het Masterplan Dyslexie.

Volwassenen met dyslexie kunnen terecht bij Handicap en Studie en Impuls en Woortblind. Gaat uw vraag over het wel of niet ten onrechte weigeren van faciliteiten dan kunt u terecht bij het College voor de Rechten van de Mens

Voor vragen over de vergoede behandeling zie de site van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

De SDN is niet in staat andere vragen dan over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie te beantwoorden. Wanneer uw vraag daar niet onder valt, dan kunnen wij deze helaas niet beantwoorden.