Passende zorg voor dyslexie

Conferentie van de Stichting Dyslexie Nederland

Tijdens de conferentie staan de recente ontwikkelingen in het dyslexieveld centraal, zoals de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie, het protocol voor dyslexiediagnostiek en behandeling, en de vraag naar de noodzaak van specialistische zorg voor dyslexie.